Acasa

ANUNŢ PRELUNGIRE SESIUNE CERERE DE PROIECTE
M 1/6B “Îmbunătăţirea şi dezvoltarea infrastructurii serviciilor de bază pentru economia şi populaţia rurală”
M 6/3A “Lanțuri scurte și piețe locale în teritoriul Bazinului Dornelor”
M 7/6C ”Infrastructura de bandă largă în teritoriul GAL Bazinul Dornelor”
M 9/1C ”Transfer de cunoștințe și acțiuni de informare”
Data publicării: 25.11.2019.
Termenul limită de depunere pentru sesiunea de cereri de proiecte aferentă acestei măsuri este: 29 noiembrie 2019.

ERATĂ
Nr.3/27.02.2019
avizata la apelul de selectie nr. 1/2019 pentru Masura 5/2A ”Soluții inovative pentru
agricultura din teritoriul Bazinul Dornelor”. Data publicării: 28.02.2019.


ANUNŢ PRELUNGIRE SESIUNE CERERE DE PROIECTE
M 5/2A ”Soluții inovative pentru agricultura din teritoriul Bazinul Dornelor”
Data publicării: 28.02.2019.
Termenul limită de depunere pentru sesiunea de cereri de proiecte aferentă acestei măsuri este: 11 MARTIE 2019.


ERATĂ avizata la apelul de selectie nr. 1/2019 pentru Masura 5/2A ”Soluții inovative pentru agricultura din teritoriul Bazinul Dornelor”
si pentru Masura 12/6A „Dezvoltarea sectorului non-agricol in teritoriul Gal Bazinul Dornelor”. Data publicării: 22.01.2019.

 ERATĂ
Nr.2/08.02.2019
avizata la apelul de selectie nr. 1/2019 pentru Masura 5/2A ”Soluții inovative pentru agricultura din teritoriul Bazinul Dornelor”. Data publicării: 12.02.2019.ANUNŢ PRELUNGIRE SESIUNE CERERE DE PROIECTE
M 5/2A ”Soluții inovative pentru agricultura din teritoriul Bazinul Dornelor”
Data publicării: 12.02.2019. Detalii aici.
Termenul limită de depunere pentru sesiunea de cereri de proiecte aferentă acestei măsuri este: 28 FEBRUARIE 2019.ANUNŢ PRELUNGIRE SESIUNE CERERE DE PROIECTE
M 5/2A ”Soluții inovative pentru agricultura din teritoriul Bazinul Dornelor”
Data publicării: 22.01.2019.
Mai multe detalii găsiți aici.

ANUNŢ PRELUNGIRE SESIUNE CERERE DE PROIECTE
M12/6A „Dezvoltarea sectorului non-agricol in teritoriul Gal Bazinul Dornelor”Data publicării: 22.01.2019.
Mai multe detalii găsiți aici.

GAL B D


Asociaţia „Grupul  de Acţiune Locală – Bazinul Dornelor” promovează dezvoltarea durabilă a teritoriului Bazinului Dornelor şi a localităţilor limitrofe, cu implicarea factorilor interesați privaţi şi publici, prin acţiuni care să permită valorificarea capacităților și resurselor umane, naturale şi culturale locale.În acest scop, asociația are următoarele atribuţii:

* acționează ca o agenție de dezvoltare locală;

* elaborează și implementează strategia de dezvoltare pentru Bazinul Dornelor;

* organizează activităţi proprii pentru formarea şi perfecţionarea  membrilor şi angajaţilor săi;

* participă împreună cu alte structuri ale societăţii civile pentru realizarea de sarcini de interes comun pentru locutorii zonei;

* elaborează şi transmite celor cu drept de decizie proiecte de acte normative şi propuneri pentru modificarea sau completarea legislaţiei existente.

* reprezintă baza unei Grupări Europene de Cooperare Teritorială (GECT) ce facilitează cooperarea internațională.

Asociaţia permite reprezentarea unitară a intereselor comune ale zonei în raporturile cu administraţia publică centrală, organizaţii naţionale şi internaţionale.