M.1. Îmbunătăţirea şi dezvoltarea infrastructurii serviciilor de bază pentru economia şi populaţia rurală

  1. CONSTRUIRE CENTRU MEDICAL IN COMUNA POIANA STAMPEI, JUDETUL SUCEAVA

Beneficiar: COMUNA POIANA STAMPEI

Valoarea totală a investiției: 460.323,00 euro

Valoare totală eligibilă  proiect: 150.000 euro, din care ajutor public nerambursabil 150.000 euro.