Asociaţia „Grupul  de Acţiune Local – Bazinul Dornelor” urmăreşte dezvoltarea durabilă a teritoriului unităţilor administrative componente, prin implicarea factorilor interesaţi din domeniul privat şi public, în acţiuni care să permită valorificarea capacităţilor şi resurselor umane, naturale şi culturale locale.