M 10/6B ”Păstrarea valorilor culturale, a obiceiurilor și organizarea evenimentelor locale în teritoriul Bazinul Dornelor”

10. Ghid 10.6b

Recomandari_analiza_cost-beneficiu M10

Model_declaratie_propria_raspundere M10

Memoriu_Justificativ_beneficiarii_publici M10

Rezultate_finale_recensamantul_Populatiei_2011_Tabelul_nr.3 M10

Studiul_de_Fezabilitate M10

Lista_localitatilor_din_Zona_Montana M10

Fisa_evaluare_generala_E_1.2L M10

Fisa M10 6b

Contract_de_Finantare M10

CEREREA_de_FINANTARE_M 10