M 1/6B “Îmbunătăţirea şi dezvoltarea infrastructurii serviciilor de bază pentru economia şi populaţia rurală”

Ghidul Solicitantului M 1/6B
“Îmbunătăţirea şi dezvoltarea infrastructurii serviciilor de bază pentru economia şi populaţia rurală”

CEREREA_de_FINANTARE M1

Contract_de_Finantare M1

Fisa M1 6b

Fisa_de_evaluare_generala_E_1_2L

Lista_localitati_din_Zona_Montana M1

Model_Hotarare_consiliu_local_privind_implementare_proiect M1

Recomandari_analiza_cost-beneficiu M1

Rezultate_finale_recensamant_populatie_2011_Tabelul_nr.3 M1 Studiu_potential_socio_economic_de_dezvoltare_zone_rurale M1

Studiul_de_Fezabilitate M1

Anexa 9 – Lista localităţilor cu proiecte de investiţii în apă neconforme (în pericol de infringement)

Anexa_9_-_Lista_aglomerarilor_cu_proiecte_de_investitii_in_apa_uzata_neconforme_(in_pericol_de_infringement)_