M 2/6B „Dezvoltarea satelor din teritoriul GAL Bazinul Dornelor”

Ghidul Solicitantului M 2/6B
„Dezvoltarea satelor din teritoriul GAL Bazinul Dornelor”

CEREREA_de_FINANTARE M2

Fisa M2 6b

Contract_de_Finantare M2

Fisa_de_evaluare_generala_E_1_2L

Lista_localitati_din_Zona_Montana M2

Model_Hotarare_consiliu_local_privind_implementare_proiect M2

Recomandari_analiza_cost-beneficiu M2

Rezultate_finale_recensamant_populatie_2011_Tabelul_nr.3 M2

Studiul_de_Fezabilitate M2

Studiu_potential_socio_economic_de_dezvoltare_zone_rurale M2

Anexa_9_-_Lista_aglomerarilor_cu_proiecte_de_investitii_in_apa_uzata_neconforme_(in_pericol_de_infringement)_

Anexa 9 – Lista localităţilor cu proiecte de investiţii în apă neconforme (în pericol de infringement)