M 3/6B „Ocrotirea moştenirii rurale – cultură, tradiții, meșteșuguri”

GHIDUL MĂSURII 3/6B

Fisa M3/6B

Contract_de_Finantare_

Lista_localitatilor_din_Zona_Montana

Memoriu_Justificativ_beneficiarii_publici

Model_declaratie_propria_raspundere

Recomandari_analiza_cost-beneficiu

Rezultate_finale_recensamantul_Populatiei_2011_Tabelul_nr.3

Studiul_de_Fezabilitate

Fisa verificare conformitate E1.1L-M3

Fisa_evaluare_generala_E_1.2L-M3

FORMULAR E1.3L CRT.SELECTIE M3

Cerere Finantare actualizata- corespondent sM 7.6 (HG 28_2008 si HG 907_2016)