M 3/6B „Ocrotirea moştenirii rurale – cultură, tradiții, meșteșuguri”

3. Ghid 3.6b

CEREREA_de_FINANTARE M3

Contract_de_Finantare M3

Fisa M3 6b

Fisa_de_evaluare_generala_E_1_2L

Lista_localitati_din_Zona_Montana M3

Model_Hotarare_consiliu_local_privind_implementare_proiect M3

Recomandari_analiza_cost-beneficiu M3

Rezultate_finale_recensamant_populatie_2011_Tabelul_nr.3 M3 Studiu_potential_socio_economic_de_dezvoltare_zone_rurale M3

Studiul_de_Fezabilitate M3

Anexa 9 – Lista localităţilor cu proiecte de investiţii în apă neconforme (în pericol de infringement)

Anexa_9_-_Lista_aglomerarilor_cu_proiecte_de_investitii_in_apa_uzata_neconforme_(in_pericol_de_infringement)_