M 5/2A ”Soluții inovative pentru agricultura din teritoriul Bazinul Dornelor”

ANUNŢ LANSARE SESIUNE CERERE DE PROIECTE
M 5/2A ”Soluții inovative pentru agricultura din teritoriul Bazinul Dornelor”
Programul Naţional de Dezvoltare Rurală – LEADER –
Program finanţat de Uniunea Europeană şi Guvernul României
Data lansării: 03.01.2019
Termenul limită de depunere pentru sesiunea de cereri de proiecte aferentă acestei măsuri este:
08.02.2019, ora 13.00, la sediul GAL Bazinul Dornelor, Comuna Panaci, nr. 297, Județul Suceava
Data publicarii: 17.12.2018.  Detalii aici.


Ghid-M-5


Anexa 1-Cererea-de-finantare-Măsura-5-GAL

Anexa 2 STUDIU_de_FEZABILITATE_ANEXA_B (1)

Anexa 2.1 STUDIU_de_FEZABILITATE_ANEXA_C (2)

Anexa 2.2 Studiu_de_fezabilitate_conform_HG907_-_2016

Anexa 3.1-Lista-UAT-din-zone-cu-constrageri-semnificative

Anexa 3.2-Lista-UAT-din-zone-cu-constrageri-specifice

Anexa 3.3-Lista-UAT-din-zonele-montane

Anexa 4_ANEXA_I_la_Tratatul_de_Instituire_al_Comunitatii_Europene_iulie_2015


Anexa 5 – Metodologie Studiu potential_agricol_site 2016 modificat cu clarificarea pt gaini ouatoare

Potential productie vegetala

Potential productie zootehnica


Anexa 6_Lista_Asociatiilor_acreditate_de_ANZ (1)

Anexa 7_Calculator_Cod_Bune_Practici_Agricole (1)


Anexa 8_Codul de bune practici agricole pentru protecția apelor împotriva poluării cu nitrați din surse agricole Calculator_CodBunePracticiAgricole_1


Anexa 9_Specificatii_Tehnice__Costuri_standard

Anexa 10. Declaratii-angajament-raportare-GAL

Anexa 11. Fisa masurii M 5

Anexa 12. Declaratia solicitantului privind asigurarea sustenabilitatii proiectului

Anexa 13 Declaratie cofinantare

Anexa 14.Protocol de colaborare ANPM-GNM-AFIR

Anexa 15. Instructiuni_evitare_creare_conditii_artificiale_accesarea_PNDR2020

Anexa 16. Coeficienti_Productie_Standard_2013_aplicabil_de_la_01_ianuarie_2018_

Anexa 17-Declaratie_privind_prelucrarea_datelor_cu_caracter_personal -AFIR (1)

Anexa 18-Declaratie_privind_prelucrarea_datelor_cu_caracter_personal -GAL (2)

ANUNT DETALIAT MASURA 5

ANUNT SCURT LANSARE APEL MASURA 5

Fisa de conformitate

Fisa de verificare criteriilor de selectie

Fisa-de-evaluare-generala-a-proiectului