M 5/2A „Soluții inovative pentru o agricultură/industrie alimentară în teritoriul Bazinul Dornelor”


ANUNŢ PRELUNGIRE SESIUNE CERERE DE PROIECTE

M 5/2A ” Soluții inovative pentru o agricultură/industrie alimentară în teritoriul Bazinul Dornelor”

Data publicării: 18.07.2018.
Mai multe detalii găsiți aici.
Termenul limită de depunere pentru sesiunea de cereri de proiecte aferentă acestei măsuri este: 31 AUGUST 2018, ora 13.00, la sediul GAL Bazinul Dornelor, Comuna Panaci, nr. 297, județul Suceava.


ANUNŢ LANSARE SESIUNE CERERE DE PROIECTE

M 5/2A ” Soluții inovative pentru o agricultură/industrie alimentară în teritoriul Bazinul Dornelor”

Programul Naţional de Dezvoltare Rurală – LEADER –
Program finanţat de Uniunea Europeană şi Guvernul României
Data lansării: 29.06.2018
Termenul limită de depunere pentru sesiunea de cereri de proiecte aferentă acestei măsuri este:
30 IULIE 2018, ora 13.00, la sediul GAL Bazinul Dornelor, Comuna Panaci, nr. 297, Județul Suceava
Detalii aici.


1. Fisa masurii M 5


Erata avizata la Ghidul de finantare pentru

M 5/2A ” Soluții inovative pentru o agricultură/industrie alimentară în teritoriul Bazinul Dornelor”


2. Ghid M 5 – in urma eratei avizate


1.Anexa-1-Cererea-de-finantare-Măsura-5-GAL

2.1Anexa_2_STUDIU_de_FEZABILITATE_ANEXA_B (1) 2.2Anexa_2_STUDIU_de_FEZABILITATE_ANEXA_C (2) 2.3Anexa_2.2_Studiu_de_fezabilitate_conform_HG907_-_2016

3.1Anexa-3.1-Lista-UAT-din-zone-cu-constrageri-semnificative

3.2Anexa-3.2-Lista-UAT-din-zone-cu-constrageri-specifice

3.3Anexa-3.3-Lista-UAT-din-zonele-montane

4. Anexa_4_ANEXA_I_la_Tratatul_de_Instituire_al_Comunitatii_Europene_iulie_2015

Anexa 5 Metodologie Studiu potential_agricol_site 2016 modificat cu clarificarea pt gaini ouatoare Potential productie vegetala

Potential productie zootehnica

6. Anexa_6_Lista_Asociatiilor_acreditate_de_ANZ (1) 7.Anexa_7_Calculator_Cod_Bune_Practici_Agricole (1) 

Anexa 8_Codul de bune practici agricole pentru protecția apelor împotriva poluării cu nitrați din surse agricole

Calculator_CodBunePracticiAgricole_1

9.Anexa_9_Specificatii_Tehnice__Costuri_standard

10.Anexa_10_Declaratie cofinantare

11.1 Anexa_11.1_Declaratii-angajament-raportare-GAL

11.2Anexa_11.2_Declaratii-angajament

12.Anexa_12_Model_declaratie_propria_raspundere 13.Anexa_13_Angajament_propria_raspundere_PRIVIND_UTILIZAREA_COFINANTARII

14. Anexa 14.Protocol de colaborare ANPM-GNM-AFIR


Fisa de conformitate M5

Fisa de verificare criteriilor de selectie m5

Fisa-de-evaluare-generala-a-proiectului-Masura5


ANUNT SCURT LANSARE APEL MASURA 5

ANUNT DETALIAT MASURA 5


Declaratie privind prelucrarea datelor cu caracter personal