M 5/2A „Soluții inovative pentru o agricultură/industrie alimentară în teritoriul Bazinul Dornelor”

5. Ghid 5.2a

_E1.2l_-_Fisa_de_evaluare_generala_a_proiectului_M5 ANEXA_I_la_Tratatul_de_Instituire_al_Comunitatii_Europene M5 Angajament_pe_propria_raspundere_PRIVIND_UTILIZAREA_COFINANTARII M5 Calculator_Cod_Bune_Practici_Agricole_M5

CEREREA_de_FINANTARE_M5

Contract_de_Finantare_M 5

Fisa M5 2a

Instructiuni_privind_evitarea_crearii_de_conditii_artificiale_in_accesarea_PNDR_2014-2020 M5 Lista_actelor_normative_utile M5

Lista_Asociatiilor_acreditate_de_ANZ M5

Lista_rase_autohtone_(indigene) M5

Lista_UAT_din_arealul_de_implementare_al_ITI M5

STUDIU_de_FEZABILITATE_-_ANEXA_B_-_M5

STUDIU_de_FEZABILITATE_ANEXA_C_- M5

Studiu_de_Fezabilitate_conform_HG_28__-_decembrie_2016 M5

2015.03.19 – Lista UAT din zonele montane

2015.03.19 – Lista UAT din zonele montane

2015.03.19 -Lista UAT din ZCS 2015.03.19 -Lista UAT din ZCS

anexa 8_Codul de bune practici agricole pentru protecția apelor împotriva poluării cu nitrați din surse agricole Calculator_CodBunePracticiAgricole_1

Metodologie Studiu potential_agricol_ Potential productie vegetala Potential productie zootehnica

UAT CU ZCSem. UAT CU ZCSem.