M 8/6C ”IT & C în teritoriul GAL BAZINUL DORNELOR”

8. Ghid 8.6c

CEREREA_de_FINANTARE M8

Contract_de_Finantare M8

Fisa M8 6c

Fisa_de_evaluare_generala_E_1_2L

Lista_localitati_din_Zona_Montana M8

Model_Hotarare_consiliu_local_privind_implementare_proiect M8

Recomandari_analiza_cost-beneficiu M8

Rezultate_finale_recensamant_populatie_2011_Tabelul_nr.3 M8 Studiu_potential_socio_economic_de_dezvoltare_zone_rurale M8

Studiul_de_Fezabilitate M8

Anexa 9 – Lista localităţilor cu proiecte de investiţii în apă neconforme (în pericol de infringement) Anexa_9_-_Lista_aglomerarilor_cu_proiecte_de_investitii_in_apa_uzata_neconforme_(in_pericol_de_infringement)_