News

Au fost publicate rapoartele intermediare de selecție pentru următoarele măsuri:

M 6/3A “Lanțuri scurte și piețe locale în teritoriul Bazinului Dornelor”

M 11/6B ”Diversificare și dezvoltare durabilă prin ecoturism, turism montan în teritoriul Bazinul Dornelor”