Proiecte depuse de GAL

sigla_UE                                                           Guv Ro                                                      instr str sigla

Programul Operaţional Sectorial “Creşterea Competitivităţii Economice”

“Investiţii pentru viitorul dumneavoastră”

 Soluții TIC moderne pentru dezvoltarea durabilă a Bazinului Dornelor

Proiect cofinanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională

 Valoarea totală a proiectului : 59.371,82 lei

Valoarea finanţării nerambursabile 45.455,12 lei ( din care FEDR 37.591,38 lei, BS 7.863,74 lei)

Pentru informații suplimentare despre celelalte surse de finanțare asigurate de UE, vă invităm să accesați

www.fonduri-ue.ro