Varianta consultativa

Versiunile consultative ale Ghidurilor Solicitantului pentru Măsurile din Strategia de Dezvoltare Locala 2014-2020 ale Asociației GAL Bazinul Dornelor finanțate  prin intermediul Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020 (PNDR 2014-2020):
M 1/6B “Îmbunătăţirea şi dezvoltarea infrastructurii serviciilor de bază pentru economia şi populaţia rurală”
M 2/6B „Dezvoltarea satelor din teritoriul GAL Bazinul Dornelor”
M 3/6B „Ocrotirea moştenirii rurale – cultură, tradiții, meșteșuguri”
M 4/3A “Scheme de calitate în teritoriul GAL Bazinul Dornelor”
M 5/2A „Soluții inovative pentru o agricultură/industrie alimentară în teritoriul Bazinul   Dornelor”
M 6/3A “Lanțuri scurte și piețe locale în teritoriul Bazinului Dornelor”
M 7/6C ”Infrastructura de bandă largă în teritoriul GAL Bazinul Dornelor”
M 8/6C ”IT & C în teritoriul GAL BAZINUL DORNELOR”
M 9/1C ”Transfer de cunoștințe și acțiuni de informare”
M 10/6B ”Păstrarea valorilor culturale, a obiceiurilor și organizarea evenimentelor locale în teritoriul Bazinul Dornelor”
M 11/6B ”Diversificare și dezvoltare durabilă prin ecoturism, turism montan în teritoriul Bazinul Dornelor”

Potențialii solicitanți pot formula și transmie propuneri și observații la următoarea adresă de e-mail: galbazinuldornelor@yahoo.com.
Toate aceste solicitări vor fi analizate de către departamentul de specialitate din cadrul GAL în vederea includerii lor, după caz, în versiunea finală a Ghidurilor Solicitantului.