Varianta finală


Decizie de aprobare a Ghidurilor finale – SDL – 2014-2020


Versiunile finale ale Ghidurilor Solicitantului pentru Măsurile din Strategia de Dezvoltare Locala 2014-2020 ale Asociației GAL Bazinul Dornelor finanțate  prin intermediul Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020 (PNDR 2014-2020):

M 1/6B “Îmbunătăţirea şi dezvoltarea infrastructurii serviciilor de bază pentru economia şi populaţia rurală”
M 2/6B „Dezvoltarea satelor din teritoriul GAL Bazinul Dornelor”
M 3/6B „Ocrotirea moştenirii rurale – cultură, tradiții, meșteșuguri”
M 6/3A “Lanțuri scurte și piețe locale în teritoriul Bazinului Dornelor”
M 8/6B ”IT & C în teritoriul GAL BAZINUL DORNELOR”
M 9/1C ”Transfer de cunoștințe și acțiuni de informare”
M 11/6B ”Diversificare și dezvoltare durabilă prin ecoturism, turism montan în teritoriul Bazinul Dornelor”