Acasa

 


Procedura de evaluare și selecție în cadrul sesiunilor lansate de
Asociația Grupul de Acțiune Local Bazinul Dornelor
pentru perioada 2022 – 2025
Versiunea 3/2023


GAL B D


Asociaţia „Grupul  de Acţiune Locală – Bazinul Dornelor” promovează dezvoltarea durabilă a teritoriului Bazinului Dornelor şi a localităţilor limitrofe, cu implicarea factorilor interesați privaţi şi publici, prin acţiuni care să permită valorificarea capacităților și resurselor umane, naturale şi culturale locale.În acest scop, asociația are următoarele atribuţii:

* acționează ca o agenție de dezvoltare locală;

* elaborează și implementează strategia de dezvoltare pentru Bazinul Dornelor;

* organizează activităţi proprii pentru formarea şi perfecţionarea  membrilor şi angajaţilor săi;

* participă împreună cu alte structuri ale societăţii civile pentru realizarea de sarcini de interes comun pentru locutorii zonei;

* elaborează şi transmite celor cu drept de decizie proiecte de acte normative şi propuneri pentru modificarea sau completarea legislaţiei existente.

* reprezintă baza unei Grupări Europene de Cooperare Teritorială (GECT) ce facilitează cooperarea internațională.

Asociaţia permite reprezentarea unitară a intereselor comune ale zonei în raporturile cu administraţia publică centrală, organizaţii naţionale şi internaţionale.