19.3 Cooperare

Submăsura 19.3 – Pregătirea și implementarea activităților de cooperare ale Grupurilor de Acțiune Locală ( GAL)

Scopul acestei submăsuri este finanțarea proiectelor de cooperare transnațională (dintre România și alte state europene) și de cooperare interteritorială (în cadrul teritoriului României) între GAL-uri din România și parteneriatele de tip DLRC (Dezvoltare Locală plasată sub Responsabilitatea Comunității) sau alte parteneriate, ca de exemplu un grup de parteneri publici și privați locali pe un teritoriu rural/urban, care implementează o strategie de dezvoltare locală.
Sprijinul din cadrul acestei submăsuri este oferit pentru:

– Componenta A – Asistență tehnică pregătitoare, pentru proiectele de cooperare ale GAL-urilor selectate;
– Componenta B – Implementarea activităților de cooperare ale GAL-urilor selectate.