Apeluri de selectie active


ANUNȚ
În cadrul Măsurilor 1, 2, 8 si 11 din SDL, corespondente cu sub-măsura 7.2 din PNDR, Asociația GAL Bazinul Dornelor  a actualizat Formularul Cererii de finanțare cu posibilitatea de completare conform HG 28/2008 precum și conform HG 907/2016.


ANUNŢ PRELUNGIRE  SESIUNE CERERE DE PROIECTE

M 1/6B
“Îmbunătăţirea şi dezvoltarea infrastructurii serviciilor de bază pentru economia şi populaţia rurală”
Data publicării: 17.08.2017.
Mai multe detalii găsiți aici.
Termenul limită de depunere pentru sesiunea de cereri de proiecte aferentă acestei măsuri este: 11 SEPTEMBRIE 2017, ora 16:30.


ANUNŢ PRELUNGIRE SESIUNE CERERE DE PROIECTE
M 2/6B
„Dezvoltarea satelor din teritoriul GAL Bazinul Dornelor”
Data publicării: 17.08.2017.
Mai multe detalii găsiți aici.
Termenul limită de depunere pentru sesiunea de cereri de proiecte aferentă acestei măsuri este: 11 SEPTEMBRIE 2017, ora 16:30.


ANUNŢ PRELUNGIRE SESIUNE CERERE DE PROIECTE
M 3/6B
„Ocrotirea moştenirii rurale – cultură, tradiții, meșteșuguri”
Data publicării: 17.08.2017.
Mai multe detalii găsiți aici.
Termenul limită de depunere pentru sesiunea de cereri de proiecte aferentă acestei măsuri este: 11 SEPTEMBRIE 2017, ora 16:30.


ANUNŢ PRELUNGIRE SESIUNE CERERE DE PROIECTE
M 8/6B
”IT & C în teritoriul GAL BAZINUL DORNELOR”
Data publicării: 17.08.2017.
Mai multe detalii găsiți aici.
Termenul limită de depunere pentru sesiunea de cereri de proiecte aferentă acestei măsuri este: 11 SEPTEMBRIE 2017, ora 16:30.


ANUNŢ PRELUNGIRE SESIUNE CERERE DE PROIECTE
M 9/1C
”Transfer de cunoștințe și acțiuni de informare”
Data publicării: 17.08.2017.
Mai multe detalii găsiți aici.
Termenul limită de depunere pentru sesiunea de cereri de proiecte aferentă acestei măsuri este: 11 SEPTEMBRIE 2017, ora 16:30.ANUNŢ LANSARE SESIUNE CERERE DE PROIECTE
M 1/6B
“Îmbunătăţirea şi dezvoltarea infrastructurii serviciilor de bază pentru economia şi populaţia rurală”
Data publicării: 06.07.2017.
Mai multe detalii găsiți aici.
Termenul limită de depunere pentru sesiunea de cereri de proiecte este: 18 AUGUST 2017, ora 16:30.


 ANUNŢ LANSARE SESIUNE CERERE DE PROIECTE
M 2/6B
„Dezvoltarea satelor din teritoriul GAL Bazinul Dornelor”
Data publicării: 06.07.2017.
Mai multe detalii găsiți aici.
Termenul limită de depunere pentru sesiunea de cereri de proiecte este: 18 AUGUST 2017, ora 16:30.


 ANUNŢ LANSARE SESIUNE CERERE DE PROIECTE
M 3/6B
„Ocrotirea moştenirii rurale – cultură, tradiții, meșteșuguri”
Data publicării: 06.07.2017.
Mai multe detalii găsiți aici.
Termenul limită de depunere pentru sesiunea de cereri de proiecte este: 18 AUGUST 2017, ora 16:30


 ANUNŢ LANSARE SESIUNE CERERE DE PROIECTE
M 6/3A
“Lanțuri scurte și piețe locale în teritoriul Bazinului Dornelor”
Data publicării: 06.07.2017.
Mai multe detalii găsiți aici.
Termenul limită de depunere pentru sesiunea de cereri de proiecte este: 18 AUGUST 2017, ora 16:30.


ANUNŢ LANSARE SESIUNE CERERE DE PROIECTE
M 8/6B
”IT & C în teritoriul GAL BAZINUL DORNELOR”
Data publicării: 06.07.2017.
Mai multe detalii găsiți aici.
Termenul limită de depunere pentru sesiunea de cereri de proiecte este: 18 AUGUST 2017, ora 16:30.


 ANUNŢ LANSARE SESIUNE CERERE DE PROIECTE
M 9/1C
”Transfer de cunoștințe și acțiuni de informare”
Data publicării: 06.07.2017.
Mai multe detalii găsiți aici.
Termenul limită de depunere pentru sesiunea de cereri de proiecte este: 18 AUGUST 2017, ora 16:30.


 ANUNŢ LANSARE SESIUNE CERERE DE PROIECTE
M 11/6B
” Diversificare și dezvoltare durabilă prin ecoturism, turism montan în teritoriul Bazinul Dornelor”
Data publicării: 06.07.2017.
Mai multe detalii găsiți aici.
Termenul limită de depunere pentru sesiunea de cereri de proiecte este: 18 AUGUST 2017, ora 16:30.