M.10. Păstrarea valorilor culturale, a obiceiurilor și organizarea evenimentelor locale în teritoriul Bazinul Dornelor