M 11/6B ”Diversificare și dezvoltare durabilă prin ecoturism, turism montan în teritoriul Bazinul Dornelor”


Raport final de selectie M11/6B


Raport de evaluare M11/6B


ANUNŢ PRELUNGIRE SESIUNE CERERE DE PROIECTE

M 11/6B

” Diversificare și dezvoltare durabilă prin ecoturism, turism montan în teritoriul Bazinul Dornelor”

Data publicării: 18.07.2018.
Mai multe detalii găsiți aici.
Termenul limită de depunere pentru sesiunea de cereri de proiecte aferentă acestei măsuri este: 31 AUGUST 2018, ora 13.00, la sediul GAL Bazinul Dornelor, Comuna Panaci, nr. 297, jud. Suceava.


ANUNŢ LANSARE SESIUNE CERERE DE PROIECTE
M 11/6B
” Diversificare și dezvoltare durabilă prin ecoturism, turism montan în teritoriul Bazinul Dornelor”
Programul Naţional de Dezvoltare Rurală – LEADER –
Program finanţat de Uniunea Europeană şi Guvernul României
Data lansării: 29.06.2018
Termenul limită de depunere pentru sesiunea de cereri de proiecte aferentă acestei măsuri este:
30 IULIE 2018, ora 13.00, la sediul GAL Bazinul Dornelor, Comuna Panaci, nr. 297, Județul Suceava
Detalii aici.


1. Anexa 8 – Fisa masurii M 11


2. GHID – Masura 11


1.Anexa 1.1Cerere-de-finantare-M11-6B INVESTITII

1.Anexa 1.2 Cerere de Finanțare pentru proiecte de servicii 2. Anexa_2_STUDIUL_de_FEZABILITATE

2. GHID – Masura 11

3. Anexa_3_MEMORIUL_JUSTIFICATIV

4. Anexa_4_Declaratie-asigurare-cofinantare

5. Anexa_5 _Angajament-utilizare-cofinantare-privata

6. Anexa_6_Contract_de_Finantare

7. Anexa 7 – Model Hotarare privind implementarea investitiei

9. Anexa_9_Declaratie-de-raportare-catre-GAL

10. Anexa_10_Model-_declaratie-pe-propria-raspundere-a-beneficiarului


Fisa criterii de selectie m 11 INVESTITII SI MIXTE

Fisa criterii de selectie m 11 SERVICII Fisa de conformitate M11 INVESTITII

Fisa de conformitate M11 SERVICII

Fisa de eligibilitate pentru INVESTITII SI MIXTE M11

FISA ELIGIBILITATE M 11 SERVICII


ANUNT SCURT LANSARE APEL MASURA 11

ANUNT DETALIAT LANSARE APEL MASURA 11


Declaratie privind prelucrarea datelor cu caracter personal