M.12. Dezvoltarea sectorului non-agricol in teritoriul Gal Bazinul Dornelor