M.2. Dezvoltarea satelor din teritoriul GAL Bazinul Dornelor