M 2/6B „Dezvoltarea satelor din teritoriul GAL Bazinul Dornelor”


Raport final de selecție M2/6B
Data publicării: 23.10.2017.


Raport de evaluare M2/6B
Data publicării: 13.10.2017.


GHID M2/6B

Fisa M2/6B

Anexa 9 – Lista localităţilor cu proiecte de investiţii în apă neconforme (în pericol de infringement)

Anexa_9__Lista_aglomerarilor_cu_proiecte_de_investitii_in_apa_uzata_neconforme_(in_pericol_de_infringement)_

Contract_de_Finantare

Lista_localitati_din_Zona_Montana

Model_Hotarare_consiliu_local_privind_implementare_proiect

Recomandari_analiza_cost-beneficiu

Rezultate_finale_recensamant_populatie_2011_Tabelul_nr.3 Studiu_potential_socio_economic_de_dezvoltare_zone_rurale

Studiul_de_Fezabilitate

Fisa verificare conformitate E1.1L -M2

Fisa_de_evaluare_generala_E_1_2L-M2

FORMULAR E1.3L CRT.SELECTIE M2

Cerere Finantare corespondent sM7.2_HG28_2008_HG907_2016

Model cadru Memoriu Justificativ