M.3. Ocrotirea moştenirii rurale – cultură, tradiții, meșteșuguri