M 5/2A – „Soluții inovative pentru agricultură din teritoriul Bazinul Dornelor” – fonduri FEADR


Raport final de selectie M5-2A

Data publicării: 16.11.2023

Raport de evaluare M5-2A

Data publicării: 09.11.2023

ANUNŢ LANSARE APEL DE SELECȚIE PROIECTE
M5/2A – „Soluții inovative pentru agricultură din teritoriul Bazinul Dornelor”
FONDURI FEADR
Programul Național de Dezvoltare Rurală – LEADER Program finanţat de Uniunea Europeană şi Guvernul României
Data lansării: 02.10.2023.
Termenul limită de depunere pentru sesiunea de cereri de proiecte aferentă acestei măsuri este: 01.11.2023, ora 13.00, la sediul GAL Bazinul Dornelor, Comuna Panaci, nr. 297, Județul Suceava.
Data publicarii: 21.09.2023. Detalii aici.


Ghid-M-5 2023 OCTOMBRIE


Anexa 1. Cererea-de-finantare-Măsura-5-GAL 2023
Anexa 2. STUDIU_de_FEZABILITATE_ANEXA_B 2023
Anexa 2.1 STUDIU_de_FEZABILITATE_ANEXA_C 2023
Anexa 2.2 Studiu_de_fezabilitate_conform_HG907_-_2016 2023
Anexa 3.1-Lista-UAT-din-zone-cu-constrageri-semnificative
Anexa 3.2-Lista-UAT-din-zone-cu-constrageri-specifice
Anexa 3.3-Lista-UAT-din-zonele-montane
Anexa 4. ANEXA_I_la_Tratatul_de_Instituire_al_Comunitatii_Europene_iulie_2015
Anexa 5 Potential productie zootehnica
Potential productie vegetala
Metodologie Studiu potential_agricol_site 2016 modificat cu clarificarea pt gaini ouatoare
Anexa 6. Lista_Asociatiilor_acreditate_de_ANZ (1)
Anexa 7. Calculator_Cod_Bune_Practici_Agricole (1)
Anexa 8_Codul de bune practici agricole pentru protecția apelor împotriva poluării cu nitrați din surse agricole
Calculator_CodBunePracticiAgricole_1
Anexa 9. Specificatii_Tehnice__Costuri_standard
Anexa 10. Declaratii-angajament-raportare-GAL
Anexa 11. Fisa masurii M 5 2023
Anexa 12. Declaratia solicitantului privind asigurarea sustenabilitatii proiectului
Anexa 13. Declaratie cofinantare
Anexa 14. Protocol de colaborare ANPM-GNM-AFIR
Anexa 15. Instructiuni_evitare_creare_conditii_artificiale_accesarea_PNDR2020
Anexa 16. Coeficienti_Productie_Standard_2013_aplicabil_de_la_01_ianuarie_2018_
Anexa 17. Declaratie_privind_prelucrarea_datelor_cu_caracter_personal -AFIR (1)
Anexa 18. Declaratie_privind_prelucrarea_datelor_cu_caracter_personal -GAL (2)

Fisa de conformitate 2023
Fisa de verificare criteriilor de selectie 2023
Fisa-de-evaluare-generala-a-proiectului 2023