M.5. Solutii inovative pentru o agricultura/industrie alimentara in teritoriul Bazinul Dornelor

PROIECT NR 1

ACHIZITIE UTILAJE SI ECHIPAMENTE FĂRĂ MONTAJ PENTRU FORMAREA UNUI LANȚ ALIMENTAR INTEGRAT

Beneficiar: MEZDREA ROMAN ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ

Valoare totală eligibilă  proiect: 144.800 euro, din care ajutor public nerambursabil 130.319,99 euro.