M 8/6B ” IT & C în teritoriul GAL BAZINUL DORNELOR”


RAPORT FINAL DE SELECTIE

M 8/6B ” IT & C în teritoriul GAL BAZINUL DORNELOR”

Data publicarii: 26.03.2019.


RAPORT DE EVALUARE

M 8/6B ” IT & C în teritoriul GAL BAZINUL DORNELOR”

Data publicarii: 13.03.2019.


ANUNŢ LANSARE SESIUNE CERERE DE PROIECTE
M 8/6B ” IT & C în teritoriul GAL BAZINUL DORNELOR”
Programul Naţional de Dezvoltare Rurală – LEADER –
Program finanţat de Uniunea Europeană şi Guvernul României
Data lansării: 03.01.2019
Lansare Măsura 8/6B – ” IT & C în teritoriul GAL BAZINUL DORNELOR”
Termenul limită de depunere pentru sesiunea de cereri de proiecte aferentă acestei măsuri este:
08.02.2019, ora 13.00, la sediul GAL Bazinul Dornelor, Comuna Panaci, nr. 297, Județul Suceava

Data publicarii: 17.12.2018.  Detalii aici.


Ghid MASURA 8 IT&C


 

Anexa 1 Cerere de finantare M8 6B

Anexa 2 -STUDIUL de FEZABILITATE HG907 MASURA 8

Anexa 3 – Memoriu Justificativ beneficiarii publici MASURA 8

Anexa 3.1.Declaratie angajament raportare catre GAL MASURA 8

Anexa 3.2.Declaratie angajament mentenanta MASURA 8

Anexa 3.3. Declaratie din partea solicitantului referitoare la asigurarea cofinantarii proiectului

Anexa 4.Recomandari privind analiza cost-beneficiu masura 8

Anexa 5.Model_Hotarare_consiliu_local_privind_implementare_proiect MASURA 8

Anexa 6. Fisa masurii M 8

Anexa 7. Rezultate finale recensamant populatie 2011

Anexa 8. Declaratie privind prelucrarea datelor cu caracter personal AFIR

Anexa 9. Declaratie privind prelucrarea datelor cu caracter personal GAL

Fisa de conformitate MASURA 8

Fisa de evaluare criterii de selectie m 8

Fisa evaluare generala masura 8

ANUNT DETALIAT LANSARE APEL MASURA 8

ANUNT SCURT LANSARE