M 9/1C ”Transfer de cunoștințe și acțiuni de informare”


Raport final de selecție M9/1C
Data publicării: 23.10.2017.


Raport de evaluare M9/1C
Data publicării: 13.10.2017.


GHIDUL MĂSURII 9/1C

Fisa M9/1C

Acord de parteneriat

Adresa de înaintare

Cererea de Finantare

Contract

Declaratie capacitate tehnica Declaratie eligibilitate

Declaratie privind auditul proiectului

Declaratie specimen de semnatura

Fundamentarea bugetara

IDENTIFICARE_FINANCIARA

Nevoi de formare profesionala

Plafoane cheltuieli

Fisa verificare conformitate E1.1L -M9

E1.2L FIȘA DE EVALUARE GENERALĂ A PROIECTULUI (SERVICII)-M9

FORMULAR E1.3L CRT.SELECTIE M9