M12/6A – „Dezvoltarea sectorului non-agricol in teritoriul Gal Bazinul Dornelor” – Fonduri FEADR


RAPORT FINAL DE SELECTIE M12-6A-Fonduri FEADR

Data publicării: 25.04.2023.


Raport Evaluare M12-6A-Fonduri FEADR
Data publicării: 18.04.2023.


ANUNŢ LANSARE SESIUNE CERERE DE PROIECTE
FONDURI FEADR
M12/6A – „Dezvoltarea sectorului non-agricol în teritoriul Gal Bazinul Dornelor” – Fonduri FEADR
Programul Național de Dezvoltare Rurală – LEADER
Program finanţat de Uniunea Europeană şi Guvernul României
Data lansării: 13.02.2023.
Termenul limită de depunere pentru sesiunea de cereri de proiecte aferentă acestei măsuri este:
14.03.2023, ora 13.00, la sediul GAL Bazinul Dornelor, Comuna Panaci, nr. 297, Județul Suceava.
Data publicării: 02.02.2023. Detalii aici.


GHID-Masura-12-GAL 2023


Anexa-1-Cerere-finantare-M12-6A- 2023

Anexa-2.1 – STUDIUL-de-FEZABILITATE-HG-907-1 -2023

Anexa-2.2 -STUDIUL-de-FEZABILITATE-Proiectii-financiare-si-indicatori-financiari-2023

Anexa-2.3 – STUDIU de FEZABILITATE ANEXA B – 2023

Anexa-2.4 – STUDIUL-de-FEZABILITATE-Anexa-C-2023

Anexa-3-Model-Contract-de-Finantare

Anexa-4 – Fisa masurii 12

Anexa-5-Angajament-pe-propria-raspundere-privind-utilizarea-cofinantarii-private-2023

Anexa-6.1-Declaratie-incadrare-in-categoria-de-micro-intreprindere-si-intreprindere-mica-2023

Anexa-6.2 Declaratie privind respectarea regulii de cumul (minimis)

Anexa-6.3 Declaratia neincadrare in firme in dificultate

Anexa-6.4 Declaratie ca solicitantul nu a beneficiat de servicii de consiliere pe M02

Anexa-6.5-Declaratie-beneficiar-angajament-raportare-catre-GAL-2023

Anexa-6.6-Declaratie-doc-pt-contractare-2023

Anexa-6.7 Declaratie doc pt contractare

Anexa-7 – Lista codurilor CAEN activitati eligibile

Anexa-8 –Lista codurilor CAEN eligibile numai pentru dotarea cladirilor

Anexa-9 – Lista zonelor cu potential turistic ridicat

Anexa-10- Instrucțiuni privind evitarea crearii de conditii artificiale in accesarea PNDR

Anexa-11-Declaratie_privind_prelucrarea_datelor_cu_caracter_personal -AFIR

Anexa-12-Declaratie_privind_prelucrarea_datelor_cu_caracter_personal -GAL

Fisa de verificare a eligibilitatii 2023

Fisa de verificare criterii selectie 2023

Fisa verificare conformitate 2023