M12/6A „Dezvoltarea sectorului non-agricol in teritoriul Gal Bazinul Dornelor”


RAPORT DE SELECTIE SUPLIMENTAR REVIZUIT

M12/6A „Dezvoltarea sectorului non-agricol in teritoriul Gal Bazinul Dornelor”

Data publicarii: 14.07.2019.


RAPORT SUPLIMENTAR DE SELECTIE

M12/6A „Dezvoltarea sectorului non-agricol in teritoriul Gal Bazinul Dornelor”

Data publicarii: 12.07.2019.


RAPORT FINAL DE SELECTIE

M12/6A „Dezvoltarea sectorului non-agricol in teritoriul Gal Bazinul Dornelor”

Data publicarii: 26.03.2019.


RAPORT DE EVALUARE

M12/6A „Dezvoltarea sectorului non-agricol in teritoriul Gal Bazinul Dornelor”

Data publicarii: 13.03.2019.


ANUNŢ PRELUNGIRE SESIUNE CERERE DE PROIECTE
M12/6A „Dezvoltarea sectorului non-agricol in teritoriul Gal Bazinul Dornelor”

Data publicării: 22.01.2019.
Mai multe detalii găsiți aici.
Termenul limită de depunere pentru sesiunea de cereri de proiecte aferentă acestei măsuri este: 18 FEBRUARIE 2019ERATĂ

avizata la apelul de selectie nr. 1/2019 pentru Masura 5/2A ”Soluții inovative pentru agricultura din teritoriul Bazinul Dornelor” si pentru Masura 12/6A „Dezvoltarea sectorului non-agricol in teritoriul Gal Bazinul Dornelor”.Data publicării: 22.01.2019.


GHID – Masura 12 GAL in urma eratei

Anexa 1 Cerere-finantare M12 – 6A in urma eratei

Fisa verificare conformitate in urma eratei

ANUNT DETALIAT PRELUNGIRE APEL MASURA 12ANUNŢ LANSARE SESIUNE CERERE DE PROIECTE
M12/6A „Dezvoltarea sectorului non-agricol in teritoriul Gal Bazinul Dornelor”
Programul Naţional de Dezvoltare Rurală – LEADER –
Program finanţat de Uniunea Europeană şi Guvernul României
Data lansării: 03.01.2019
Termenul limită de depunere pentru sesiunea de cereri de proiecte aferentă acestei măsuri este:
08.02.2019, ora 13.00, la sediul GAL Bazinul Dornelor, Comuna Panaci, nr. 297, Județul Suceava
Data publicarii: 17.12.2018.  Detalii aici.


GHID – Masura 12 GAL


Anexa 1 Cerere-finantare M12 – 6A GaL

Anexa 2.2-Studiu-fezabilitate-hg-28

Anexa 2.1 STUDIU de FEZABILITATE ANEXA B

Anexa 2.1.1 STUDIUL de FEZABILITATE HG 907

Anexa 2.1.2 STUDIUL de FEZABILITATE Anexa C

Anexa 2.3 STUDIUL de FEZABILITATE Proiectii financiare si indicatori financiari

Anexa 3-Model Contract de Finantare sM6.4

Anexa 4 Fisa masurii 12

Anexa 5 Angajament pe propria raspundere privind utilizarea cofinantarii private

Anexa 6.1 Declaratie incadrare in categoria de micro-intreprindere si intreprindere mica

Anexa 6.2 Declaratie privind respectarea regulii de cumul (minimis)

Anexa 6.3 Declaratia neincadrare in firme in dificultate

Anexa 6.4 Declaratie ca solicitantul nu a beneficiat de servicii de consiliere pe M02

Anexa 6.5 Declaratie beneficiar angajament raportare catre GAL

Anexa 6.6 Declaratie doc pt contractare

Anexa 6.7 Declaratie doc pt contractare

Anexa 7 Lista_codurilor_CAEN_eligibile_ M12

Anexa 8 Lista CAEN -dotarii

Anexa 9 Lista zonelor cu potential turistic ridicat

Anexa 10 Lista zonelor cu destinatii eco-turistice

Anexa 11 Lista ariilor naturale protejate

Anexa 12 Instructiuni evitare conditii artificiale

Anexa 13-Declaratie_privind_prelucrarea_datelor_cu_caracter_personal -AFIR

Anexa 14-Declaratie_privind_prelucrarea_datelor_cu_caracter_personal -GAL

ANUNT DETALIAT LANSARE APEL MASURA 12

ANUNT SCURT LANSARE M12

Fisa de verificare a eligibilitatii

Fisa de verificare criterii selectie

Fisa verificare conformitate