Programe antreprenori

Program de constientizare-informare pentru antreprenori

Ce este antreprenoriatul!?

Conceptul de antreprenoriat este încă intens dezbătut.

Astfel, pe de-o parte, antreprenor este o persoană cu aptitudini remarcabile, un pionier într-un anumit sector/nişă de activitate, ale cărui caracteristici sunt deţinute doar de o mică parte a populaţiei, iar pe de altă parte, unii autori consideră că antreprenor este oricine vrea să lucreze pe cont propriu.

Antreprenor, provine din franţuzescul entrepreneur care înseamnă „a întreprinde”.

Antreprenorul, mai este văzut, ca persoană care se obligă, în baza unui contract şi a unui caiet de sarcini, să execute pe riscul său sau pentru o altă persoană o anumită lucrare, în schimbul unei sume de bani dinainte stabilite.

 

  1. A. Fayolle (Franţa): antreprenorul este un fenomen multidimensional, complex şi echivoc cu multiple faţete: capitalist, inovator, oportunist, coordonator, creator, gestionar de resurse.

Dicţionarul Merriam-Webster prezintă definiţia unui antreprenor, ca fiind acea persoană care organizează, administrează şi îşi asumă riscurile unei afaceri sau întreprinderi.

Economistul austriac Joseph Schumpeter atunci când defineşte antreprenoriatul pune accent pe inovare: produse noi, noi metode de producţie, noi pieţe şi noi forme de organizare a activităţii. Bogăţia este creată atunci când rezultatele inovării se transformă în cerere pe piaţă. Din acest punct de vedere, se poate defini rolul antreprenorului ca fiind acela de a combina in-put-urile/ intrările (resurse materiale, resurse umane, resurse financiare etc.) într-o manieră inovatoare pentru a genera valoare pentru client, cu speranţa că această valoare va depăşi costul factorilor de intrare, generând astfel bogăţie.

Mulţi apreciază ca fiind sinonimi termenii de “antreprenor” şi “mic întreprinzător”. Deşi, termenii au şi trăsături comune, există şi diferenţe semnificative în conţinutul acestora, cum ar fi:

  1. Proporţia în care creează bogăţie/ bunăstare: dacă micii întreprinzători obţin un venit substitut al salariului câştigat anterior demarării afacerii, antreprenorii obţin un venit mult mai substanţial, un profit de câteva milioane de dolari;
  2. Viteza de creare a bogăţiei: în timp ce un mic întreprinzător realizează un profit de câteva milioane de dolari pe parcursul unei vieţii, un antreprenor realizează acest profit într-un timp mult mai scurt să zicem 5 ani;
  3. Riscul: acesta este mult mai ridicat în cazul antreprenoriatului decât în cazul unui mic întreprinzător, de aici şi oportunitatea unui câştig mult mai rapid pentru cel dintâi;
  4. Inovarea: este mult mai evidentă în cazul antreprenoriatului decât la un mic întreprinzător. Această inovare generează avantajul competitiv care duce la crearea bogăţiei. Inovaţia poate fi în produsul sau serviciul în sine sau în metodele de al furniza/ presta.

Sursa: versiunea în Limba engleză – www.quickmba.com – adaptată şi prelucrată

Dezvoltarea exploataţiilor şi a întreprinderilor                                      Indrumar investitii private