Programe

Programe de constientizare-informare

Strategia de dezvoltare rurală a României 2014-2020

 Strategia   de   dezvoltare    rurală   a   României    pentru   următorii    ani   se   înscrie  în contextul   de   reformă şi dezvoltare pe care UE şi-l propune prin strategia Europa 2020.
Europa 2020¹  reprezintă strategia de creştere a Uniunii Europene pentru perioada 2010-2020. Urmărind obiectivele   strategiei Europa 2020 pentru o economie inteligentă, sustenabilă şi favorabilă incluziunii, strategia stabileşte ţinte ambiţioase pentru statele membre în domeniul educaţiei, inovării, energiei/mediului, ocupării forţei de muncă şi incluziunii sociale si îmbunătăţirea competitivităţii în general. Pe baza acestui document, fiecare stat membru îşi stabileşte ţinte şi planuri de acţiune la nivel naţional sub forma unui Plan Naţional de Reformă care este monitorizat în mod periodic.

Programul Naţional de Dezvoltare Rurală pentru perioada 2014-2020 contribuie la realizarea unei creşteri inteligente  prin sprijinirea formelor de cooperare între instituţiile de cercetare şi fermieri şi alţi actori ai economiei rurale dar şi prin sprijinirea componentei de formare profesională, dobândire de competenţe şi diseminare a informaţiei.
De asemenea, PNDR are în vedere o creştere durabilă care pune accent pe scăderea emisiilor de carbon şi sprijinirea practicilor agricole  prietenoase cu mediul. Nu în ultimul rând, sprijinul acordat investiţiilor în infrastructura şi economia rurală duce la reducerea sărăciei şi crearea de locuri de muncă în zonele rurale, contribuind astfel la o creştere favorabilă incluziunii.

¹ COMUNICARE A COMISIEI EUROPA 2020, O strategie europeană pentru o creştere inteligentă, ecologică şi favorabilă incluziunii,  http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:2020:FIN:RO:PDF

Program de constientizare-informare pentru tineri
Program de constientizare-informare pentru antreprenori